top of page
NEWS RELEASE & UPDATE

APM สยายปีก ตั้ง APM International

หวังต่อยอดธุรกิจ FA ทั่วอาเซียน

January 4, 2016

        “APM” เตรียมตั้ง APM International ที่สิงคโปร์ รุกธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ขยายฐานลูกค้าอาเซียนเพิ่ม หลังแนวโน้มอุตสาหกรรมดี ความต้องการระดมทุนผ่านตลาดหุ้นยังมีอีกมาก ด้านธุรกิจที่ลาวโตต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมตั้งบริษัทลิสซิ่ง และศึกษาโอกาสของธุรกิจประกันภัย ครอบคลุมธุรกิจด้านการเงินการลงทุนให้ครบวงจร พร้อมปรับองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตอนาคต...

BM เคาะราคา IPO 2.88 บาท พร้อมลงสนาม
เปิดจองซื้อหุ้น 9-11 พ.ค. นี้

May 3, 2016

        บมจ.บางกอกชีทฯ (BM) เซ็นสัญญาแต่งตั้ง บล. โนมูระ พัฒนสินและบริษัทหลักทรัพย์อีก 6 แห่ง ร่วมเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นไอพีโอ เคาะราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุ้นละ 2.88 บาท เตรียมเปิดจองซื้อวันที่ 9-11 พ.ค. 59 ก่อนจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 17 พ.ค.นี้...

ธุรกิจของ APM

     บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัดให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินกับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อีกทั้งยังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (คปน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วย

 

     ทีมงานที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ประกอบด้วยบุคลากรระดับผู้บริหารผสมผสานกับบุคลากรผู้ปฏิบัติการ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่หลากหลายในแวดวงการเงิน การบัญชี การธนาคาร สินเชื่อโครงการ วาณิชธนกิจ และกฎหมาย

 

     บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งมั่นในคุณภาพของการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินด้วยความทุ่มเท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการทำงานเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บรักษาความลับของลูกค้า

ตาราง Dinner Talk ปี 2559

ครั้งที่/ปี            วันที่                           จังหวัด


  1/2559          26 ก.พ. 59                  จังหวัดเชียงใหม่
  2/2559          25 มี.ค. 59                จังหวัดนครราชสีมา
  3/2559          29 เม.ย. 59                จังหวัดนครสวรรค์

  4/2559          27 พ.ค. 59                    จังหวัดราชบุรี
  5/2559          24 มิ.ย. 59                      จังหวัดภูเก็ต
  6/2559          29 ก.ค. 59                 จังหวัดอุบลราชธานี
  7/2559          26 ส.ค. 59                   จังหวัดขอนแก่น
  8/2559          30 ก.ย. 59                   จังหวัดพิษณุโลก
  9/2559          28 ต.ค. 59                    จังหวัดอุดรธานี
 10/2559         25 พ.ย. 59         อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • หน้าแรก

 • ข้อมูลบริษัท

 • วิสัยทัศน์

 • ความเป็นมา

 • ทีมงานของเรา

 • ธุรกิจของบริษัท

 • คณะผู้บริหาร

 • ทีมงาน

 • ผลงานของเรา

 • APMLAO

 • ติดต่อเรา

 • ความสำเร็จของเรา

 • สัมมนา

 • บทบาทในต่างประเทศ

 • ข่าว/กิจกรรม

ASSOCIATION WEBSITE

bottom of page