top of page
2016 Mgt1
BRD_2654
2016 Mgt2

        “APM” เตรียมตั้ง APM International ที่สิงคโปร์ รุกธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ขยายฐานลูกค้าอาเซียนเพิ่ม หลังแนวโน้มอุตสาหกรรมดี ความต้องการระดมทุนผ่านตลาดหุ้นยังมีอีกมาก ด้านธุรกิจที่ลาวโตต่อเนื่อง ล่าสุดเตรียมตั้งบริษัทลิสซิ่ง และศึกษาโอกาสของธุรกิจประกันภัย ครอบคลุมธุรกิจด้านการเงินการลงทุนให้ครบวงจร พร้อมปรับองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตอนาคต

 

          “APM International จะทำให้เราก้าวสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรามองเห็นโอกาสมากมายในธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินที่ยังมีแนวโน้มที่ดี แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะชะลอตัว แต่เชื่อว่าปีนี้จะกลับมาดีและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความต้องการคำแนะนำและการวางแผนโครงสร้างทางธุรกิจและการเงินเพื่อปรับตัวและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตยังมีอีกมาก APM จึงไม่หยุดอยู่กับที่ และพร้อมที่จะหาช่องทางใหม่ เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอยู่ตลอดเวลา โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปี 2559” นายสมภพ กล่าว

 

          ทั้งนี้ จากการขยายธุรกิจตามแผนงานปีนี้ APM จึงได้แต่งตั้งผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย และ นายสมศักดิ์
ศิริชัยนฤมิตร ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งจะดูแลและรับผิดชอบงานทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมไปถึงด้านการออกตราสารทุนและตราสารหนี้ ด้านการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) กรณีการได้มาและจำหน่ายไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

          ขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายสมภพขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ (Chairman) เพื่อดูแลนโยบายและภาพรวมขององค์กรอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการรุกธุรกิจไปยังประเทศสิงคโปร์ และโอกาสในการจัดตั้งบริษัทภายใต้ APM ในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV โดยในปีนี้ บริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจในสปป.ลาว ด้วยการเปิดธุรกิจลีสซิ่งเพื่อต่อยอดธุรกิจในสายตลาดเงินและตลาดทุน ในนาม บริษัท เอพีเอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งน่าจะได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจได้ ในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ โดยจะให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทั้งเก่าและใหม่ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

 

“โมเดลธุรกิจในลาวจะเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจของ APM ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV โดยเห็นว่าประเทศกัมพูชาและเวียดนามมีความน่าสนใจที่จะเข้าไปขยายธุรกิจได้ ขณะประเทศที่เมียร์ม่ายังมีความจำเป็นต้องศึกษากฎเกณฑ์หลายอย่าง โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปี 2559” นายสมภพ กล่าว

 

          ปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการทางด้านการเงินแบบครบวงจร อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับประสานงานจัดหาแหล่งเงินกู้ (Loan Arranger) ที่ปรึกษาทางการในการประสานงานจัดหาผู้ร่วมทุน (Joint Venture) ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการควบรวมกิจการ ( Merger and Acquisition ) ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring) ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (FA for Listing/IPO) และที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ (Rehabco) เป็นต้น

bottom of page