top of page
GTB Rayong
GTB cholburi
GTB Ratchaburi
GTB Nakonratchasima
GTB Khon Kan
GTB Ubol
GTB นครสวรรค์

        บมจ.บางกอกชีทฯ (BM) เซ็นสัญญาแต่งตั้ง บล. โนมูระ พัฒนสินและบริษัทหลักทรัพย์อีก 6 แห่ง ร่วมเป็นผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นไอพีโอ เคาะราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุ้นละ 2.88 บาท เตรียมเปิดจองซื้อวันที่ 9-11 พ.ค. 59 ก่อนจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 17 พ.ค. นี้

 

          นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำการผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางเดินสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ และแผงควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคาร คอนโดมิเนียม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม  สถานีไฟฟ้า เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า “BSM”, “BM”, “BS” และ “BEST” และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่นๆ จากโลหะตามความต้องการของลูกค้า และเป็นผู้จำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า เปิดเผยว่า” บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์อีก 6 แห่ง ประกอบไปด้วยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์  โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้น (อันเดอร์ไรท์เตอร์)  เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.50 บาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “BM”

 

          ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งที่สองเพื่อขยายกำลังการผลิตเหล็กแปรรูป และขยายไลน์การผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต

 

          “การระดมทุนจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ BM มีศักยภาพในการขยายตัวที่สูงขึ้น และเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเงินที่ได้บริษัทฯจะนำมาใช้ในการขยายกำลังการผลิตเหล็กแปรรูป และขยายไลน์การผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ตามการเติบโตธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าหากดำเนินงานได้ตามแผนจะทำให้บริษัทฯเติบโตอย่างชัดเจน” นายธานินกล่าว

          บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) หรือ “GTB” ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ได้นำเสนอข้อมูลสู่นักลงทุน 10 จังหวัด ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2559

 

          จำนวนหุ้นที่เสนอขาย: 240,000,000 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

 

          ก่อนเสนอขาย IPO :

180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 720 ล้านหุ้น

 

          หลังเสนอขาย IPO :

240 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 960 ล้านหุ้น

 

          มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) : 0.25 บาทต่อหุ้น

 

          ตลาดรองที่จดทะเบียน :  ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

 

          นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และสำรองต่างๆ

 

          วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

1. ลงทุนขยายพื้นที่การผลิตและเพิ่มกาลังการผลิตโรงงานระยอง

2. ลงทุนขยายกำลังการผลิตโรงงานบางพลี

3. ลงทุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม

4. ลงทุนการวิจัยและพัฒนาระบบเผาไหม้

5. ลงทุนเปิดสำนักงานขายและบริการในต่างประเทศ

6. ลงทุนพัฒนาโปรแกรมคำนวณและออกแบบทางวิศวกรรมและจัดตั้งหน่วยงานวิศวกรรมออกแบบ

7. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน


          แกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น:  

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

bottom of page