top of page

 

ข่าว / กิจกรรม

FN เปิดเทรดวันแรก เหนือจอง 45.62 %


November 14, 2016  

          ราคาหุ้น บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN)  พบว่าเปิดการซื้อขาวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่   5.15  บาท สูงกว่าราคา IPO  ที่ 3.88 บาท 

          ทั้งนี้ บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นี้ โดย FN ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภท เอ๊าท์เลท ภายใต้ชื่อ "เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท" ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และตราสินค้าอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น International Brand รวมไปถึงสินค้าบริโภคของโครงการหลวง และสินค้าเกษตร OTOP ที่วางจำหน่ายอยู่ในร้าน "ต้นกล้า"

          ปัจจุบันบริษัทฯ มีเอ๊าท์เลททั้งสิ้น 7 สาขา และมีบริษัทย่อย คือ บริษัท เซฟ นาว จำกัด โดยถือเป็นแบรนด์รอง ของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน ในรูปแบบห้างสรรพสินค้า เน้นกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับล่าง

          FN มีทุนชำระแล้ว 500 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 750 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน250 ล้านหุ้น โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อบุคคลทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของ FN ในราคาหุ้นละ3.88 บาท เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 มีมูลค่าระดมทุนรวม 970 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,880 ล้านบาท โดยมีบริษัท แอสเซส โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

          นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุนของบริษัทฯ โดยมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายสาขาใหม่ ปรับปรุงสาขาเดิม ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจต่อไป

          หลัง IPO FN มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มนายปรีชา ส่งวัฒนา ถือหุ้น 31.50% กลุ่มนายสมชัย ส่งวัฒนา ถือหุ้น19.50% และนายวราชัย ส่งวัฒนา ถือหุ้น 14.25% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio)ที่ 32.33 เท่า คำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 115.75 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.12 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

          นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN เปิดเผยว่า จากการเปิดทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในวันนี้ (14 พ.ย.) ราคาหุ้น FN เปิดทำการซื้อขายวันแรกที่ 5.15 บาท สูงกว่าราคาจองซื้อที่ 3.88 บาท คิดเป็น 32.73% เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตในอนาคต จากแผนขยายสาขาที่ชัดเจน รวมถึงการปรับปรุงสาขาให้มีพื้นที่สำหรับเช่ามากขึ้น

          นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดี และขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และในฐานะผู้บริหารจะพยายามรักษาผลการดำเนินงานให้มีความโดดเด่น และเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อไปในอนาคต

          “สำหรับทิศทางของ FN ต่อไปในอนาคต บริษัทฯมีแผนที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดหัวเมืองต่างๆ และนำเสนอสินค้า รวมถึงบริการที่ดีเพื่อลูกค้าของเรา และที่สำคัญที่สุดหลังจากนี้ผู้บริหาร และทีมงานจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป” นายปรีชากล่าว

          นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN กล่าวว่า หลังจากบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หลังจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินจากการระดมทุนในการเปิดสาขาเพิ่ม 5 สาขา โดย 1 ใน 5 สาขา ได้แก่ สาขาอยุธยา คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการภายในเดือนพ.ย.นี้ ซึ่งใช้กระแสเงินสดภายในกิจการเป็นหลัก สำหรับอีก 4 สาขา ที่เหลือมีแผนจะเปิดภายในปี 2560 จำนวน 2 สาขา และเปิดภายในปี 2561 จำนวน 2 คาดว่าจะใช้งบลงทุนต่อสาขาประมาณ 120 ล้านบาท รวมถึงใช้ในการปรับปรุง 7 สาขาเดิม

          “หลังจากนี้จะถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร และทีมงานที่จะต้องทำงานกันอย่างหนัก เพื่อนำพาธุรกิจของ FN ให้เติบโตไปอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน และผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งเรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแท้จริง และพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์จากการทำงานที่ผ่านมาเพื่อที่จะทำให้บริษัทฯสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และมั่นคงต่อไป” นายเบญจ์เยี่ยมกล่าว.

bottom of page