ธุรกิจของ APM

     บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัดให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินกับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อีกทั้งยังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (คปน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วย

 

     ทีมงานที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ประกอบด้วยบุคลากรระดับผู้บริหารผสมผสานกับบุคลากรผู้ปฏิบัติการ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่หลากหลายในแวดวงการเงิน การบัญชี การธนาคาร สินเชื่อโครงการ วาณิชธนกิจ และกฎหมาย

 

     บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งมั่นในคุณภาพของการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินด้วยความทุ่มเท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการทำงานเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บรักษาความลับของลูกค้า

APM Channel
NEWS RELEASE & UPDATE

MVP เทรดวันแรกมาแรง เหนือจอง 71%


August 7, 2018

        บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ MVP เข้าเทรดวันแรกใน mai เปิดตลาดที่ 3.02 บาท เพิ่มขึ้น 1.12 บาท  หรือ 58.94% จากราคาขาย IPO หุ้นละ 1.90 บาท และปิดตลาดในวันแรก ที่ 3.26 บาท เพิ่มขึ้น 1.36 บาท หรือ 71.58% มูลค่าการซื้อขาย 1,410 ล้านบาท ...

TEAMG เทรดวันแรกพุ่งแรง 17%


July 12, 2018

        บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG  เข้าเทรดวันแรกใน SET เปิดตลาดที่ 2.84 บาท เพิ่มขึ้น 0.42 บาท  หรือ 17.36% จากราคาขาย IPO หุ้นละ 2.42 บาท และปิดตลาดในวันแรก ที่ 2.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.28 บาท หรือ 11.57% มูลค่าการซื้อขาย 1,665.69 ล้านบาท ...

ตาราง Dinner Talk ปี 2563

ครั้งที่/ปี            วันที่                            จังหวัด

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์*

  1/2563          24 ก.พ. 64                  จังหวัดเชียงใหม่

  2/2563          29 มี.ค. 64                  จังหวัดพิษณุโลก
  3/2563          29 เม.ย. 64                 จังหวัดนครสวรรค์
  4/2563          24 พ.ค. 64                    จังหวัดระยอง
  5/2563          22 มิ.ย. 64                จังหวัดนครราชสีมา
  6/2563          23 ก.ค. 64                   จังหวัดขอนแก่น

  7/2563          18 ส.ค. 64                จังหวัดอุบลราชธานี
  8/2563            3 ก.ย. 64                    จังหวัดบุรีรัมย์
  9/2563          20 ก.ย. 64                    จังหวัดอุดรธานี
 10/2563         18 ต.ค. 64                       จังหวัดภูเก็ต
 11/2563           9 พ.ย. 64                    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 12/2563         24 พ.ย. 64         อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

IPO Roadmap
ประมวลภาพ Dinner Talk 2562
ประมวลภาพ Dinner Talk 2561

1/10
ประมวลภาพ 1st Trading Day
HOT NEWS HOT TOPIC

PPSEZ เซ็นแต่งตั้ง APM เป็น FA

January 31, 2018

        Lok Chumteav Oknha Lim Chhiv Ho Chairwoman และ Mr. Fong Nee Wai Chief Financial Officer บริษัท Phnom Penh SEZ PLC (PPSEZ) ซึ่งประกอบธุรกิจผู้พัฒนาและบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ ลงนามแต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ และเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนาม เพื่อระดมทุนในตลาดทุนไทยแบบ Secondary Listing ...

APM เผยทิศทางธุรกิจ 2561 ลุยยื่นไฟลิ่งกว่า 6 ราย

รุกต่อยอด CLMV เป็นแผนระยะยาว

January 4, 2016

        “APM” เผยปีนี้เตรียมยื่นไฟลิ่งนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอได้ไม่ต่ำกว่า 6 ราย พร้อมแต่งตั้ง นายสุพล ค้าพลอยดีและนางสาวมธุรส สาราณียะธรรม   ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ขณะที่แผนระยะยาว 3-5 ปียังคงดำเนินกลยุทธ์กลุ่มประเทศ CLMV ทั้งลาวและกัมพูชาที่ยังมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต...

NER Roadshow Schedule

© 2013 by APM. All rights reserved.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
  • RSS Classic