top of page
ธุรกิจของ APM

     บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัดให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินกับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อีกทั้งยังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (คปน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วย

 

     ทีมงานที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ประกอบด้วยบุคลากรระดับผู้บริหารผสมผสานกับบุคลากรผู้ปฏิบัติการ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่หลากหลายในแวดวงการเงิน การบัญชี การธนาคาร สินเชื่อโครงการ วาณิชธนกิจ และกฎหมาย

 

     บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งมั่นในคุณภาพของการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินด้วยความทุ่มเท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการทำงานเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บรักษาความลับของลูกค้า

ตาราง Dinner Talk ปี 2566

ครั้งที่/ปี            วันที่                            จังหวัด
  1/2566          24 ก.พ. 66                    จังหวัดชลบุรี
  2/2566          31 มี.ค. 66                    จังหวัดราชบุรี
  3/2566          28
 เม.ย. 66                   จังหวัดนครสวรรค์
  4/2566          26
 พ.ค. 66                    จังหวัดอุบลราชธานี
  5/2566          23
 มิ.ย. 66                    จังหวัดนครราชสีมา
  6/2566          21
 ก.ค. 66                    จังหวัดขอบแก่น
  7/2566          25
 ส.ค. 66                    จังหวัดนครปฐม
  8/2566          29
 ก.ย. 66                    จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  9/2566          27
 ต.ค. 66                    จังหวัดสงขลา
10/2566          17 พ.ย. 66                    จังหวัดเชียงใหม่

  

NEWS RELEASE & UPDATE
APM-ภาพข่าวประชาสัมพันธ์-905x613.jpg
APM-คว้ารางวัล-696x556_edited.jpg

APM คว้ารางวัล Best Equity Capital Market Advisory

      ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด รับรางวัลที่ปรึกษาด้านตลาดทุนที่ดีที่สุดในไทย (Thailand Best Equity Capital Market Advisory) ด้าน Financial Awards 2022 จากงาน The Global Economics Awards 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดย The Global Economics นิตยสารด้านการเงินชั้นนำของสหราชอาณาจักร

      ซึ่งการได้รับรางวัลนี้ตอกย้ำการทำงานของ APM ในการดูแลลูกค้า โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา สร้างโอกาสทางธุรกิจ และส่งเสริมความสามารถขององค์กรของลูกค้า ในด้านการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ การจัดการสภาพคล่อง หรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจ  รวมทั้งการนำบริษัทเข้ากระจายหุ้นเป็นครั้งแรก ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจที่ค่อนข้างพร้อม และสามารถทำงานตอบสนองให้ผู้ประกอบการเป็นบริษัทชั้นนำหรือแนวหน้าที่มีพื้นฐานทางการเงิน และการบัญชีที่ดี

APM คว้ารางวัลงาน International Finance Awards 2022

      ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อมนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด รับรางวัล International Finance Awards 2022 ในสาขา Most Innovative Investment Banking Advisory

      ซึ่งการได้รับรางวัลนี้ตอกย้ำการทำงานของ APM ในการดูแลลูกค้า โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง สร้างโอกาสทางธุรกิจ และส่งเสริมความสามารถขององค์กรของลูกค้า ในด้านการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ การจัดการสภาพคล่อง หรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจ  รวมทั้งการนำบริษัทเข้ากระจายหุ้นเป็นครั้งแรก ด้วยความพร้อมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจ และสามารถทำงานตอบสนองให้ผู้ประกอบการเป็นบริษัทชั้นนำได้

APM.JPG

APM จัดทัพตั้ง APM Academy เพิ่มแกร่ง ลุยเข้มธุรกิจที่ปรึกษาการเงินบริษัท CLMV

 

“แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์" หรือ APM ประกาศปรับโครงสร้างองค์กร จัดทัพครั้งใหญ่ เตรียมตั้ง APM Academy รองรับการเติบโตในอนาคตและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ในทุกด้าน และสร้างโอกาสสู่ความสําเร็จทางด้านธุรกิจไปควบคู่กัน พร้อมรุกธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ บริษัทในกลุ่ม CLMV ที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Investment Banking Analyst Recruitment

APM (Cambodia) Securities Co.,Ltd. (APMCAM) is a financial advisory company, enhanced its investment banking activities to provide the following financial advisory services in Cambodia such as Initial Public Offering (IPO) and listing on Stock Exchange (CSX), Loan Arranger, Joint Venture, Merger & Acquisition, Debt Restructuring, Corporate Restructuring, etc.

 

Urgently required!!

We are currently looking for the qualified Investment Banking Analyst to join with our company   for many positions.

 

Read more

IPO Roadmap
APM Channel
ประมวลภาพ Dinner Talk 2562
ประมวลภาพ Dinner Talk 2561
ประมวลภาพ 1st Trading Day
bottom of page