ผลงานความภูมิใจและความสำเร็จของ APM และลูกค้า

ผลงานปี 2557
ข่าวสารการงานของ APM 
ผลงานปี 2555 - 2556

บทบาทในต่างประเทศ

ผลงานยอดเยี่่ยมแห่งปี 

2557

 

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน APM ได้นำ บมจ. จำนวน 5 บริษัท  จาก 16 บริษัท ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในโครงการ หุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัด ครั้งที่ 1 (IPO Pride) จาก ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 1 3 มีนาคม 2557 โดยมี บริษัท ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรายการกว่า 200 ราย จาก 39 จังหวัดทั่วประเทศไทย

ผลงานประทับใจ

ผลงานที่ได้รับรางวัลแห่งปี 2557

 

13 มีนาคม 2557 ก.ล.ต. โดย ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มอบเกียรติบัตรให้ APM บริษัทที่ปรึกษาการเงิน ที่ได้ร่วมเป็นองค์กรพันธมิตรในการริเริ่มและร่วมมือจัดตั้งโครงการ หุ้นใหม่ความภูมใจของจังหวัด ครั้งที่ 1 (IPO Pride)

© 2013 by APM. All rights reserved.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
  • RSS Classic