ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ທ່ານ ສົມພົບ ສັກພັນພະນົມ (Mr. Somphob SAKPUNPANOM)

 

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດ

 

ປະຫວັດການສຶກສາ

1983: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ

1986: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ Information science and computer programming,           ວິທະຍາໄລ Tampa, ສະຫະລັດອາເມລິກາ

1987: ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ວິທະຍາໄລ Tampa, ສະຫະລັດອາເມລິກາ

2005: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ກົດໝາຍ, ມະຫາວິທະຍາໄລຣາມຄໍາແຫງ, ປະເທດໄທ

2008: ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາ ການບໍລິຫານພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, National Institute           Development Administration, Thailand (NIDA)

 

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

1983 – 1994    ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ

                        ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ

1994 – 1998    ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ Union ຈຳກັດ

                        ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

1986 - ປະຈຸບັນ   ຜູ້ບັນຍາຍການສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ

1991 - ປະຈຸບັນ   ບໍລິສັດ Asset Pro Management ຈຳກັດ

                        ຜູ້ອຳນວຍກາຍໃຫຍ່

2013 - ປະຈຸບັນ   ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດ

                        ຜູ້ອຳນວຍກາຍໃຫຍ່

 

 

ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ

 

ປະທານສະພາບໍລິຫານ, ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດ

 

ປະຫວັດການສຶກສາ

1975: ສາຂາວິຊາ ການບັນຊີ, ວິທະຍາໄລ ປາກປ່າສັກ

1999: Certified Public Accountant (CPA) Lao PDR

 

 

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

1975 – 1982   ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ

                       ຫົວໜ້າບັນຊີ

1982 – 1989   ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ

                       ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບັນຊີ

1989 – 1999   ປະທານບໍລິສັດ ທີ່່ປຶກສາດ້ານບັນຊີ

1986 - ປະຈຸບັນ  Manthaturath Printing Press

                       ຜູ້ອຳນວຍການ

1989 - ປະຈຸບັນ  ບໍລິສັດ ເອຊີອີ ທີ່ປຶກສາ

                       ຜູ້ອຳນວຍການ

2000 - ປະຈຸບັນ  Lao Institute of CPA

                       ຮອງປະທານ
2004 - ປະຈຸບັນ  ສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
                       ຮອງປະທານ
2004 - ປະຈຸບັນ  ບໍລິສັດ ACE Equipment ຈໍາກັດ
                       ຜູ້ອຳນວຍການ
2008 - ປະຈຸບັນ  ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ໂຕໂກ
                       ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ
2013 - ປະຈຸບັນ  ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດ
                       ປະທານສະພາບໍລິຫານ
 

 

 

 

ຜຊ ສຸດາ ປິຕະວັນ (Asst. Prof. Suda Peetawan)

 

ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ

 

ປະຫວັດການສຶກສາ

1976: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນ, ປະເທດໄທ

1981: ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາ ການບໍລິຫານ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນ, ປະເທດໄທ

 

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

1976 - ປະຈຸບັນ   ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫໍການຄ້າໄທ

                        ຜູ້ບັນຍາຍ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ

2003 - ປະຈຸບັນ   ບໍລິສັດ Asset Pro Management ຈຳກັດ

                        Head of Research

2013 - ປະຈຸບັນ   ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບເອພີເອັມລາວ ຈຳກັດ

                        ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານ

 

ທີມຜູ້ປະຕິບັດງານ

ທ່ານ ສຸພົນ ຄ້າພອຍດີ
ຜູ້ອຳນວຍກາຍຝ່າຍທີ່ປຶກສາທາງການເງິນ
ທ່ານ ສຸລິຍາ ທຳທີຣະ
ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການ
ທ່ານ ປະລິນຍາ ວົງເພັດຂາວ
ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການ
ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ໄຊຍະລາດ
ນັກວິເຄາະການເງິນອາວຸໂສ
ນາງ ອາລຸນນີ ບຸນຍາວົງ
ນັກວິເຄາະການເງິນອາວຸໂສ
ທ່ານ ສອນໄຊ ຈັນທະວົງສໍ
ນັກວິເຄາະການເງິນອາວຸໂສ
ນາງ ດາວເຮືອງ ບຸນທະປັນຍາ
ນັກວິເຄາະການເງິນອາວຸໂສ
ນາງ ສົມອົກ ຈິດຕະວັນ
ນັກວິເຄາະການເງິນອາວຸໂສ
ນາງ ຄຳສະຫວັນ ນັນທະວົງ
ນັກວິເຄາະການເງິນອາວຸໂສ
ນາງ ອານຸລັກ ວິລະວົງ
ນັກວິເຄາະການເງິນອາວຸໂສ
ທ່ານ ຈອມແສງ ຍົດທະວົງ
ນັກວິເຄາະການເງິນອາວຸໂສ
ທ່ານ ລັດສະໝີ ຫຼວງປະເສີດ
ນັກວິເຄາະການເງິນອາວຸໂສ
ທ່ານ ອຸໄທ ນັນທະວົງ
ນັກວິເຄາະການເງິນອາວຸໂສ
ທ່ານ ສຸລະສິດ ປ່ຽມປັນຍາ
Admin
ນາງ ນາລິນ ສຸດທິຍານົນ
ນັກວິເຄາະການເງິນ
ທ່ານ ຄຳພັນ ອິນທິຈັກ
ນັກວິເຄາະການເງິນ
ນາງ ສຸກສາຄອນ ພັນທະວົງ
ນັກວິເຄາະການເງິນ
ນາງ ຄຳເສົາ ສີປະເສີດ
ນັກວິເຄາະການເງິນ
Show More

© 2013 by APM. All rights reserved.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
  • RSS Classic
ທ່ານ ສຸພົນ ຄ້າພອຍດີ

ຜູ້ອຳນວຍກາຍຝ່າຍທີ່ປຶກສາທາງການເງິນ